Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Informujemy, że Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish), stosuje najwyższe standardy ochrony Państwa danych osobowych, w tym danych szczególnych. Poniżej udostępniamy najbardziej istotne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO wskazujemy, że:

I Warunkiem udzielenia świadczeń przez Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish) jest podanie przez Państwa danych osobowych w tym danych szczególnych oraz wypełnienie zgody.

II Administratorem danych osobowych i danych szczególnych jest Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish) z siedzibą w Łasku, ul. Kilińskiego 7/9, 98-100 Łask, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: na adres wskazany powyżej,
  2. mailowo: atelierpilarek@gmail.com
  3. telefonicznie: (43) 671 25 01

 

Inspektor ochrony danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem mail: atelierpilarek@gmail.com W innych sprawach nie związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować zapytania do Działu Obsługi Klienta również pod adresem e-mail: atelierpilarek@gmail.com

 

Cele i podstawy przetwarzania. Państwa dane są przetwarzane w celu udzielenia, w siedzibie Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish), świadczeń zdrowotnych, usług kosmetologiczny, podologicznych, trychologicznych, dietetycznych, fryzjerskich i pozostałych usług, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, rezerwacji terminu konsultacji lub zabiegu, prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej i dokumenytacji dotyczącej świadczenia pozostałych usług oraz do przesyłania korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) RODO, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane są przetwarzane również w celu umożliwienia korzystania z fanpage’u Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish) na portalu Facebook na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish) występuje jako Administrator danych osobowych wyłącznie w stosunku do swojego profilu Facebook i informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą sposobu przetwarzania wyłącznie przez Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish). Niezależnie od tego Administratorem Państwa danych osobowych jest serwis Facebook i przetwarza on dane osobowe niezależnie od Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish). Więcej na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w serwisie Facebook znajdziecie Państwo na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation. Administrator danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosuje w siedzibie monitoring wizyjny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z czym Państwa dane mogą być przetwarzane również w powyższym celu.

Odbiorcy danych osobowych. Państwa dane są przetwarzane przez personel Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish) i mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym świadczącym usługi na rzecz Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish) w zakresie: księgowości, usług prawnych, usług związanych z ochroną danych osobowych, usług informatycznych, usług marketingowych, usług związanych z finansowaniem.

Okres przechowywania danych. Poza okresami przetwarzania danych w celach określonych w pkt. „Cele i podstawy przetwarzania” dane będą przechowywane przez Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish) w celach archiwalnych a w przypadku danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania.

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem. Informujemy, że mają Państwo dostęp do treści swoich danych, ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z praw, o których mowa w zd. 1 należy doręczyć do Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish) stosowny wniosek, który można złożyć na recepcji w placówce Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish) przy ul. Kilińskiego 7/9, 98-100 Łask, lub skierować na powyższy adres przesyłką poleconą (nazwa firmy). Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish) udziela dostępu do danych lub poprawia dane niezwłocznie od dnia zgłoszenia.

 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. W ramach prawa do przenoszenia danych, możecie Państwo wnioskować o uzyskanie skanów dokumentacji, na której znajdują się Państwa dane osobowe w tym dane wrażliwe lub żądać przesłania przez Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish) ww. danych bezpośrednio do innego administratora.

W dowolnym momencie, możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingowe. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej na recepcji Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish), skierować na adres ul. Kilińskiego 7/9, 98-100 Łask przesyłką poleconą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: atelierpilarek@gmail.com niezwłocznie, po otrzymaniu sprzeciwu, zaprzestanie przetwarzać Państwa dane, których sprzeciw dotyczy.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish) odpowiedzialnością. Państwa danych osobowych i danych szczególnych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Na podstawie Państwa danych osobowych, Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish) dokonuje profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych. Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish) dokonuje profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych osobowych. Na podstawie Państwa profilu Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish) dobiera odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych. Do profilowania wykorzystuje następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, data urodzenia, miejscowość, rodzaj wykupionego zabiegu/produktu. Ponadto przy profilowaniu bierze pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www.

 

Informacje o wymogu/dobrowolności podanych danych. Zgromadzone przez Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish) dane osobowe w tym dane szczególne są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Pobierane są dobrowolne i są warunkiem udzielenia świadczeń przez Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish).

 

Polityka prywatności. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Atelier Hair Design Krzysztof Pilarek (Klinika Lavish) zostały określone w naszej Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie www.klinikalavish.pl